ÇORUM DODURGA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEMİ İÇİN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEMİ İÇİN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI

T.C.

DODURGA KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

DUYURU

 

İLGİLİMEVZUAT:

A.   Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar.

B.   Talim ve Terbiye Kurulu Kararı

C.   Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği.

D.  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

E.  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün 2011/43 sayılı genelgesi

F.    Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlarve Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esasları

 

 

GENEL AÇIKLAMALAR

            1-Ücretli Öğretmenlik görevlendirmeleri dönemlik yapılmakta olup 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının 1. dönem başvuruları e-devlet üzerinden adaylar tarafından yapılabilmektedir. (Dönem sonuna kadar e-devlet başvuruları açıktır.)

            Adaylar e-devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra 05 Eylül 2022 tarihinden 3 Ekim 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen Müdürlüğümüze başvurarak başvurularını doğrulayacaktır. Bu tarihe kadar belgelerini getirerek başvurularını doğrulayan adaylar görevlendirmelerde 1. öncelikli olarak değerlendirilecek olup; bu tarihten sonra belge teslim edenlerin başvuruları ihtiyaç olması halinde dikkate alınacaktır.

            Belgeleri şahsen teslim etmeyen adayların başvuruları görevlendirmede dikkate alınmayacaktır.

              2-Üniversitelerin lisans programları mezunları ile İlahiyat, İngilizce, Okul öncesi ve Çocuk Gelişimi branşlarında ön lisans programlardan mezun olanların başvuruları kabul edilecektir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İHL Meslek Dersleri Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Öğretmenliği alanlarında lisans mezunu olmadığı/kalmadığı zaman ön lisans mezunu adaylara göre görev verilecektir. İlahiyat, İngilizce, Okul öncesi ve Çocuk Gelişimi dışındaki ön lisans programı mezunlarının başvuruları kabul edilmeyecektir.

            4- Ders Ücret Karşılığı görevlendirme durumunda; görevlendirilen kuruma kadrolu öğretmen ataması olması halinde, görevlendirmeye esas öncelik sırasının en son kişiden başlanarak, ders ücret karşılığı görevlendirme onayı iptal edilecektir. Önceliğin eşit olması halinde Kura ile onay iptali yapılacaktır.

            5-İhtiyaç oluştuğunda ( Boş norm, izin, rapor, tayin, emeklilik gibi nedenlerle) görevlendirmeler 2022-2023  Eğitim-Öğretim yılı boyunca aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

          6-Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar  yayınlanacaktır.

            

 

 

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GÖRELENDİRİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

 

1.   Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2.   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen Genel ve Özel şartları taşıyor olmak.

3.  Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4.  Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

5.  Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği 18 Haziran 2023 tarihine kadar tecil edilmiş olmak.(Bakaya kalmamak).

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

 

 

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR

 

A-   Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri; 

-İlçemizde ikamet önceliği dikkate alınacaktır.

-Eğitim kurumlarında daha önce görev almış olmak önceliği dikkate alınacaktır.                       

-İhtiyaca göre de kamu görevlileri ile emeklilerin görevlendirmeleri en son yapılacaktır.

B-  Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası:

1-   Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları

2-   Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar

3-   Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar

4-   Fen  Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar

5-   Fen  Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar

6-   Diğer Fakülteler

C-Branş Öğretmenliği için öncelik sırası:

1-    Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar

2-    Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından formasyonu olanlar

3-    Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları(formasyonsuz)

4-    Diğer Fakülteler.

D-Okul Öncesi öğretmenliği için öncelik sırası:

1)  Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programından     mezun ataması yapılmamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar.

2)  Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programından     mezun, (Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi dahil) ataması yapılmamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması     olanlar.

3)  Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları.

4)  Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ön lisans mezunları.

5) Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ön lisans mezunları.

6)  Açık öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup ön lisans mezunu olduğunu Belgelendirenler.

7)  Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksekokul Mezunu olanlardan okul öncesi eğitim Alanında düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

8)  Halen ilköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile Sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil Eden yükseköğretim programlarından mezun olup atanamamış olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenen seminer Programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

9)  Talim ve Terbiye Kurulu Kararında yer alan alanlardan mezun olup atanamamış alanlardan okul öncesi eğitim alanında Düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

 

 

 

İstenen Evraklar;

1) Görev talep dilekçesi /meb_iys_dosyalar/2020_10/05100217_KargY.docx

2)  Diploma fotokopisi veya E-devlet Mezun Belgesi (Yurt dışı okul mezunlarından denklik belgesi)

3) Formasyon belgesi fotokopisi (Varsa)

4)  Nüfus Cüzdan fotokopisi

5)  Adli Sicil Kaydı (E-devlet)

6) Askerlik Durum Belgesi(Erkek Adaylar için) (E-devlet)

                                                             

 

              

                        

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                      İsmail ÖZÜDOĞRU                               

                                                                                         Dodurga İlçe Milli Eğitim Müdürü                    

Esentepe Mahallesi, Güzey Sokak Hükümet Konağı Sk. No3 19060 Dodurga/Çorum - 0364 711 6527

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.